REGULAMIN BIG GAME

1. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ogólnym łowiska HARNAŚ, który jest nadrzędny. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem kwestii dotyczących danego łowiska.
2. Zakaz używania ziaren i zbóż do nęcenia (zarówno surowych, jak i gotowanych).
3. Obowiązek używania haków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem= zakaz używania haków zadziorowych.
4. Zakaz stosowania plecionki jako linki głównej.
5. Obowiązek posiadania maty z burtami lub kołyski.
6. Zakaz przetrzymywania złowionych ryb w worku, kołysce etc, (wyjątek stanowi rekord łowiska, który oczekuje na „sesję zdjęciową”, pomiary itp.)
7. Każdą złowioną rybę podczas pierwszej wizyty na łowisku należy NIEZWŁOCZNIE zgłosić gospodarzowi łowiska celem oględzin.
8. Należy posiadać żyłkę min. 0,35 jako żyłkę główną.
9. ZALECAMY ODEJŚCIE OD OŁOWIU jako ciężarków, sugerujemy używanie kamieni lub ciężarków kompozytowych.
10. ZDJĘCIE ZE ZŁOWIONĄ RYBĄ!!! Prawo do zrobienia zdjęcia ze złowioną rybą posiada TYLKO wędkarz, który rybę wyholował lub osoba wskazana przez gospodarza łowiska. ZAKAZ fotografowania się z jedną rybą przez kilka osób. Ryba ma jak najszybciej odbyć sesję zdjęciową i w nienaruszonym stanie wrócić do wody.
11. Zdjęcia ryb można robić tylko i wyłącznie nad matą/ kołyską. Zakaz fotografowania się z rybą w pozycji stojącej. Ryba ma być trzymana nad matą/kołyską w miarę możliwości jak najniżej. Podczas przygotowania do zdjęć jak i w trakcie sesji zdjęciowej ryba powinna być polewana wodą.
12. Zakaz łapania/trzymania ryby za skrzela !!!
13. Jeśli złowiona ryba wymaga zabezpieczenia, w postaci urazów bądź podejrzenia chorób itp. należy ją odpowiednio zabezpieczyć i zgłosić fakt gospodarzowi łowiska przed ponownym wypuszczeniem do wody.
14. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki (dotyczy każdego wędkarza).
15. Brak możliwości wykupienia połowu na kolejną wędkę.
16. Zakaz zostawiania wędzisk bez opieki. Opuszczając swoje „miejsce” MUSI być osoba sprawująca nadzór nad wędkami lub wędziska powinny być wyjęte z wody pomimo posiadania centralek, sygnalizatorów itd.
17. W sytuacji, gdy na „innym” stanowisku jest branie, a „właściciel” wędki nie reaguje na sygnał, każdy kto jest w pobliżu ma prawo „podjąć” branie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki tzn. ściągnięcie innych zestawów, zerwanie zestawu itp. Oczywiście jest odpowiedzialny za to, by doprowadzić rybę w jak najlepszej kondycji i stanie oraz ma prawo do zrobienia zdjęć z rybą na danym stanowisku.
18. Wymóg posiadania podbieraka „karpiowego” tzn. o ramieniu minimum 100 cm. Oraz odkażacza do RYB.
19. Dozwolone jest używanie łódek zanętowych jak i również wyrzut „ z ręki”. Zakaz używania innych środków pływających.
20. W sytuacji, gdy łódka zanętowa „nie chce wrócić” należy to zgłosić gospodarzowi łowiska. Zakaz samodzielnego wypływania po łódkę.
21. Na kilku stanowiskach istnieje możliwość biwakowania kamperem/przyczepą campingową za dodatkową opłatą.
22. Na stanowiskach nie mogą przebywać pojazdy inne niż ww. poza sytuacją i czasem niezbędnym do rozładowania bądź zapakowania sprzętu wędkarskiego.