REGULAMIN DOLINA LINA

1. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ogólnym łowiska HARNAŚ, który jest nadrzędny. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem kwestii dotyczących danego łowiska.
2. Obowiązek posiadania maty lub kołyski.
3. Zakaz przetrzymywania złowionych ryb w worku, kołysce etc.
4. ZDJĘCIE ZE ZŁOWIONĄ RYBĄ!!! Prawo do zrobienia zdjęcia ze złowioną rybą posiada TYLKO wędkarz, który rybę wyholował lub osoba wskazana przez gospodarza łowiska. ZAKAZ fotografowania się z jedną rybą przez kilka osób. Ryba ma jak najszybciej odbyć sesję zdjęciową i w nienaruszonym stanie wrócić do wody.
5. Zdjęcia ryb można robić tylko i wyłącznie nad matą/ kołyską. Zakaz fotografowania się z rybą w pozycji stojącej. Ryba ma być trzymana nad matą/kołyską w miarę możliwości jak najniżej. Podczas przygotowania do zdjęć jak i w trakcie sesji zdjęciowej ryba powinna być polewana wodą.
6. Zakaz łapania/trzymania ryby za skrzela !!!
7. Jeśli złowiona ryba wymaga zabezpieczenia, w postaci urazów bądź podejrzenia chorób itp. należy ją odpowiednio zabezpieczyć i zgłosić fakt gospodarzowi łowiska przed ponownym wypuszczeniem do wody.
8. Dozwolone jest wędkowanie na jedną wędkę (dotyczy każdego wędkarza).
9. Brak możliwości wykupienia połowu na kolejną wędkę.
10. Zakaz zostawiania wędzisk bez opieki. Opuszczając swoje „miejsce” MUSI być osoba sprawująca nadzór nad wędkami lub wędziska powinny być wyjęte z wody.
11. Wymóg posiadania podbieraka.
12. Zakaz używania łódek zanętowych i innych środków pływających.
13. Na stanowiska nie ma możliwości dojazdu samochodem.
14. Zakaz spinningowania.