REGULAMIN OGÓLNY ŁOWISKA HARNAŚ

Dane kontaktowe.
Adres: Sokołowice 83 B, 56-400 Oleśnica.
Telefon:
+48 606 382 284 (Gospodarz łowiska, informacje, rezerwacje).
+48 504 005 245 (Zarządca łowiska, uwagi, skargi).
e- mail: lowisko.harnas@gmail.com

Regulamin dotyczy zasad ogólnych, oraz spraw porządkowych obowiązujących na Łowisku Harnaś, w skład którego wchodzi pięć odrębnych stawów, na których obowiązują regulaminy szczególne, odrębne dla danego łowiska. Każdy wędkarz oraz osoby mu towarzyszące zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem ogólnym, oraz regulaminem szczególnym łowiska, na które posiada rezerwację pobytu oraz połowu.

Wejście na teren łowiska jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminami i ich akceptacją.

INFORMACJE O ŁOWISKU HARNAŚ

Łowisko Harnaś znajduje się na 3 hektarowym, prywatnym, ogrodzonym terenie, z czego 2,6 hektara to powierzchnia pięciu stawów.

1. BIG GAME (łowisko karpiowe).
2. PSTRĄGOWISKO (łowisko pstrągowe).
3. U ALBERTA (Łowisko z drapieżnikiem, dla spinningistów).
4. DOLINA LINA (otwarcie w krótce).
5. U BOBRA (Łowisko feederowo- spławikowe).

1. Łowisko jest czynne całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, cały rok.
2. Wstęp na teren łowiska możliwy jest w godzinach 6-20. Osoby nie pozostające na nocne łowienie zobowiązane są do opuszczenia łowiska do godziny 22.
3. Opłaty za pobyt pobierane są przy wejściu i nie podlegają zwrotowi w przypadku wcześniejszego
opuszczenia łowiska.
4. Wejście na teren łowiska jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych, na stronie www, You Tube, oraz portalach reklamujących łowiska.

5. Rezerwacja pobytu na łowisku !!!
Na całym łowisku obowiązuje rezerwacja miejsca/ pobytu dotyczy to WSZYSTKICH stawów. Osoby bez potwierdzonej rezerwacji NIE SĄ WPUSZCZANE na teren łowiska.

Aby dokonać rezerwacji należy wysłać SMSa na nr (+48) 606 382 284 o treści:
Imię, Nazwisko każdego wędkarza wraz z numerem telefonu do każdego.
Nazwę łowiska, na które zgłasza się rezerwację.
Jeśli będą osoby towarzyszące, to także ich imię, nazwisko i numer telefonu, zaznaczając "tow."
Data planowanego przyjazdu i godzina.
Planowana długość pobytu.

Przykładowy SMS
Jan Kowalski 123456789
Anna Kowalska 234567890
Big Game
tow. Jan Nowak 987456321
Data 13.05.2021 (czwartek) g. 18.00
Pobyt 24 godziny.

Po weryfikacji tak wysłanego smsa z kalendarzem rezerwacji, wyślemy smsa z potwierdzeniem rezerwacji. Jeśli w danym terminie nie będzie możliwości przyjazdu, również o tym poinformujemy.

6. Zakaz wprowadzania zwierząt na teren łowiska.
7. Osoby przebywające na terenie łowiska zobowiązane są do korzystania z toalety w celu załatwiania potrzeb fizjologicznych.
8. Zabrania się śmiecenia na terenie łowiska i wokół niego. Wszelkie odpady w tym: pety, resztki zanęty, łuski słonecznika itp. Powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach lub zabrane.
9. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz nadmiernego spożywania alkoholu. Osoby pijane lub zakłócające spokój innych wędkarzy będą wypraszane z łowiska. Jeśli zajdzie taka potrzeba gospodarz ma prawo wezwać policję.
10. Na terenie łowiska zabrania się kąpieli w wodzie.
11. Gospodarz łowiska ma prawo do przeprowadzenia kontroli wędziska, samochodu i innych przedmiotów osób przebywających na łowisku.
12. Teren całego łowiska jest ogrodzony i monitorowany. Każde wejście lub wyjście należy zgłosić gospodarzowi.
13. Na łowisku istnieje nieodpłatna możliwość rozbicia namiotu w miejscu ustalonym z gospodarzem łowiska.
14. Na terenie łowiska dozwolone jest palenie własnego grilla w miejscu wskazanym przez gospodarza. Grilla jednorazowego należy zgłosić. Zakazane jest wypalanie trawy. Resztki węgla należy wyrzucić w miejscu do tego wyznaczonym.
15. Na łowisku jest możliwość zrobienia ogniska, po wcześniejszym ustaleniu tego z gospodarzem,
w miejscu do tego wyznaczonym. Drewno na ognisko należy zabrać swoje lub zakupić u gospodarza łowiska.
16. Obowiązuje całkowity zakaz niszczenia zieleni na terenie łowiska w tym wycinania gałęzi itp.
17. Samochód należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym. Istnieje możliwość podjechania bliżej stanowiska tylko i wyłącznie w celu rozładunku lub załadunku sprzętu.
18. Na łowisku nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej, co nie zwalnia z wymogu znania gatunków ryb w tym gatunków inwazyjnych.
19. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku, wypadki losowe ani warunki atmosferyczne.
20. Za osoby małoletnie przebywające na terenie łowiska pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
21. Osoby łamiące regulamin łowiska zostaną wyproszone bez możliwości ponownego wstępu.
22. Gospodarz zastrzega sobie prawo zamknięcia łowiska oraz zmiany regulaminu i cennika.
23. Obowiązuje zakaz zbliżania się do urządzeń hydrotechnicznych i skrzynek elektrycznych !!!
24. Zakaz przemieszczania się pomiędzy łowiskami. Wykupując pobyt na konkretne łowisko, wędkarz ma prawo połowu tylko na nim.
25. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie należy ustalić z gospodarzem łowiska.
26. Próba kradzieży ryby (bez względu na wielkość i gatunek), bądź celowego zabicia lub zranienia kosztuje 1000zł za każdą sztukę i 1000 zł za każdy rozpoczęty kilogram wagi ryby (nie dotyczy byczka, którego należy uśmiercić zaraz po wyjęciu z wody). Płatne gotówką na miejscu. Ponadto o każdej próbie kradzieży ryb będzie informowana Policja.
27. Za zaśmiecanie łowiska kara porządkowa wynosi 100 zł.

28. Wszelkie niedogodności, skargi uwagi należy zgłosić zarządcy łowiska. Tel :+48 504 005 245.

29. Klauzula informacyjna:
- Administratorem przekazanych danych osobowych jest zarządca łowiska Łukasz Florczyk.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług na terenie łowiska oraz w celach promocji łowiska.
- We wszelkich sprawach związanych Pani/Pana danymi należy kontaktować się zarządcą łowiska
za pośrednictwem korespondencji e-mail: lowisko.harnas@gmail.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes, realizowany przez Administratora danych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zrealizowania celu w jakim zostały zebrane/są przetwarzane lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.
- Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
upoważnionym pracownikom i współpracownikom zarządcy łowiska, podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz zarządcy łowiska w tym: usługi prawne, informatyczne, ochrony fizycznej.
Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług.
- Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
- Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji umowy niezbędne.
- Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.
- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.